צריכים עזרה? שלחו הודעה או חייגו עכשיו 03-535-3976
 כתובתנו: אלטלף 9, יהוד
משלוחים מהירים לכל חלקי הארץ!!!
0
0
 

תקנון ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ

כללי

האתר מופעל על ידי ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ, מרחוב אלטלף 9 יהוד (להלן: “ ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ “).

אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן תשמא-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו וככל ותתגלה סתירה בין האמור בתקנון זה לבין הקבוע בדין, יחול האמור בדין.

האתר מיועד לספק למשתמש מידע על החברה, מידע על מבצעים, אופן ההגעה לעסק, דרכים ליצור קשר עם החברה וכדומה. המוצרים המוצגים באתר ניתנים לרכישה דרך האתר, בכפוף לזמינותם במלאי ולאמור בתקנון זה.

ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ אינה מחויבת לספק מוצר שאינו קיים במלאי, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך והנובע מכך. כמו כן ייתכן כי מוצרים הקיימים במלאי החנויות לא יופיעו באתר, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך והנובע מכך.

מובהר כי ייתכנו מקרים חריגים של טעויות ביחס למידע על המוצרים באתר לרבות מחירם. טעויות אלו הינן בתום לב, הנובעות מטעות אנוש או טעות הקלדה בולטות בחריגותן, במקרים אלה לא יוכל המשתמש ליהנות מהטעות והוא יהיה זכאי לרכוש את המוצר במחיר הנכון.

מחירי האתר תקפים באתר בלבד.

אותם שירותים ומוצרים הנמכרים דרך אתר ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב באתר. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי וזאת עד למקסימום הנקוב באתר, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.

השימוש באתר הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.

כל משתמש ו/או מבצע פעולת רכישה באתר ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ (להלן: “מבצע הפעולה” ו/או “הרוכש” ו/או “הצרכן”), מצהיר – בעצם השימוש ו/או הרכישה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על השימוש ורכישת מוצרים באמצעות אתר ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתכולתם על פעולת השימוש ו/או הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

מבצעים

אתר ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים.

אין כפל מבצעים ו/או אפשרות רכישה בתווי קניה מכל סוג, כרטיס נטען, כרטיס דיירקט, כרטיס תייר, אלא אם כן צוין אחרת

ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ אינה מתחייבת כי כל מבצע שתערוך יחול על כלל לקוחותיה. יודגש כי ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ זכאית לשנות את ההטבות או לבטלן, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ רשאית בכל עת, להפסיק כל מבצע שהיא עורכת לשנותו או להחליפו ולבטל או לשנות בכל עת מתן כל הנחה הניתנת על ידה, הכל לפי הקבוע בתנאי אותו מבצע.

ביצוע הזמנה

ניתן להשאיר באתר פרטי זיהוי: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני (“דוא”ל”), מספר טלפון, שם משתמש לכניסה. סיסמא תוחזר לכתובת דוא”ל כאמור. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, לא תוכל ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ להבטיח את ביצוע ההזמנה. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות דרך האתר, יש לבחור תחילה מוצר או שירות שניתנים לרכישה דרך האתר באמצעות לינק “הוסף“.

 

ניתן לבצע הזמנה של מוצר בתוספת דמי משלוח לאספקה עד בית הלקוח בכפוף לאמור בתקנון זה.

כמו כן, הלקוח יוכל לבצע הזמנה של מוצר באיסוף עצמי תוך כדי ציון הסניף שממנו הלקוח מעוניין לאסוף את המוצר המוזמן , והלקוח יוכל לבצע איסוף עצמי מהסניף אך ורק כאשר ניתן אישור על כך על ידי נציג מתאם האתר בדרך טלפונית או בהודעה.

בקופה הנך מתבקש לרשום את פרטי כרטיס האשראי וכן מספר התשלומים, לפי הנהוג ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ ולאשר את העסקה.

 מיד לאחר ביצוע הפעולה, ועם אישור ההזמנה ע”י חברת הסליקה, תינתן הודעה מתאימה על גבי המסך כי ההזמנה אושרה ויישלח אישור וחשבונית קנייה לכתובת הדוא”ל על ביצוע הפעולה. ההזמנה תרשם במחשבי ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ.

במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע”י חברת האשראי- מבצע הפעולה יקבל הודעה מתאימה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לעסקה וההזמנה תהא בטלה ומבוטלת.

יובהר ויודגש, כי ההזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי ו ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ אינה מחויבת כלפי הלקוח כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי חברת האשראי.

כל ההזמנות שאושרו ע”י חברות האשראי ירשמו באתרנו ע”י סטאטוס “הזמנה חדשה“.

הרישום שנרשם במחשבי ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ ואישור התשלום על ידי חברת האשראי, יהווה ראיה לנכונות הפעולות.

חיוב הרוכש בגין המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי.

תעודת אישור תשלום תשלח לתיבת דוא”ל, אשר הוקלדה בעת הרכישה.

הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה פופולרית הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.

הרשמה לג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ, אלא אם כן סימן מבצע הפעולה במהלך הרכישה כי אינו מעוניין בכך.

מי זכאי לבצע פעולות רכישה

כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ.

תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל ולחילופין תייר הנמצא בארץ כדין.

פעולת רכישה של מוצרים באתר ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד באתר האינטרנט בלבד , שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.

על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה -לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
7.1 המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
7.2 המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.

 

7.3 המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
7.4 המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג’ כל שהוא.
7.5 המשתתף מתכוון לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

המוצרים המוצעים לרכישה באתר ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ

ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ אינה מתחייבת להציע באתר את כל או איזה מן המוצרים שהיא מציעה לרכישה בחנות.

ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ תעדכן באם המוצרים אינם קיימים עוד במלאי ואולם ייתכנו מקרים בהם ייעשו מספר רב של הזמנות ביום אחד והנתונים אודות המלאי לא יעודכנו באופן מיידי אלא זמן סביר לאחר מכן.

חלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ מלווים בתעודת אחריות. במקרים אלה תעודת אחריות תהיה מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות ו/או ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ (להלן: “בעל האחריות”).

האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ולא על ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ.

האחריות לחלפי הרכב הינה לתקופה של 3 חודשים ממועד האספקה של המוצר ללקוח או 6000 ק”מ, לפי המוקדם מביניהם, כמו כן, האחריות מותנית בכך שהחלף הותקן במוסך מורשה מטעם משרד התחבורה

אין אחריות על חלקי חשמל/ רכיבים אלקטרוניים- חלק חשמלי ניתן להחליף במידה ואינו מתאים, ולא אם אינו פתר את התקלה

כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד.

חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות תופנינה כנגד הצד השלישי.

כל מוצר המוצע לרכישה באתר ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ ילווה בנתונים הבאים לפחות, בפרט או באמצעות תקנון זה:
10.1 פרטי חב’ ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ., לרבות מספר חברה וכתובתה.
10.2 התכונות העיקריות של המוצר.
10.3 מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.
10.4 מחיר ההובלה או המשלוח נכון לתחומי הקו הירוק בלבד, למעט אזורי ים המלח ואילת. ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטחים האמורים בתשלום מחיר הובלה שונה.
10.5 מועד ודרך אספקת המוצר– מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.
10.6 התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הינה למשך תקופת הופעתה באתר ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

תיאורי המוצרים המופיעים לרכישה באתר הינם לפי תיאורים הניתנים מהספק, אנו מספקים את מירב המידע

 

שאפשר לספק בנוגע לחלק חילוף, במידה וחל שינוי ואי התאמת חלק חילוף על פי שנתון/ דגם המתואר באתר,והלקוח הזמין רק על פי תמונה או תיאור, ולא על פי ידיעה שזה החלק הנכון עבור רכבו, אין העסק יקח אחריות על ביצוע נזק או ישלם את עלות המשלוחים עבור החלפה, ויהיה הלקוח צריך לשלם עלויות משלוח איסוף ומסירה על פי מה שנקבעו אצל המוכר.

אופן ביצוע פעולת רכישה

הרוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע למכירה דרך אתר ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ.

ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. ואולם ככל שמפעילי האתר יהיו מודעים לפרט השגוי שהוכנס, הוא יתוקן על ידם.

אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה וכן לגורם המספק ו/או המתקין לצורך ביצוע ההובלה ו/או ההתקנה הרוכש מסכים כי ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

מערכת המחשב של ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

ביטול עסקת הרכישה:

עפ”י ס’ 14ג (ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), זכותו של הרוכש לבטל את עסקת הרכישה על ידי הודעה לג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ וזאת החל מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.

על אף האמור לעיל, בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם רוכש שהוא אדם עם מוגבלות, ו/או אזרח ותיק ו/או עולה חדש, רשאי הרוכש לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לרוכש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

הייתה לרוכש זכות לבטל עסקה לפי החוק או לפי המוסכם עם החברה, יוכל לבטלה בהודעת ביטול שימסור לחברה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לפרטי ההתקשרות ביחס לכל דרך ביטול:

בעל פה – בטלפון מספר 03-5353976 או בהודעה בעל פה במקום העסק, למעט אם נקבע לפי החוק כי ביטול העסקה ייעשה בדרך של הודעה בכתב

בדואר רשום לכתובת – אלטלף 9, יהוד

בדואר אלקטרוני לכתובת OFFICE@JOSEPH-CAR-SHOP.CO.IL

באינטרנט – צור קשר באתר

בהודעת ביטול שיעביר הרוכש לחברה עליו לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה כאמור לעיל – עליו למסור פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו בין הצדדים בעת ההתקשרות.

בביטול עסקה לפי סעיף 14ו לחוק ושלא מהנימוקים המנויים לעיל, יחולו תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א-2010, לרבות לעניין התנאי שהרוכש יחזירם לעוסק ושהטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש.

לקוח אשר רכש מוצר לאספקה עד הבית ומבקש לבטל את העסקה, יודיע לחברה על ביטול העסקה לא יאוחר מ- 12 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. לקוח אשר לא יודיע במועד הקבוע כאמור, יחויב בדמי משלוח אשר נקבעו (לכל האמור 50 ש”ח)

בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי  או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל כל אחד מסניפי הרשת.

 

תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה’ לחוק הגנת הצרכן.

בהתאם לכך:

בביטול עקב פגם בנכס או אי התאמה בין הנכס לבין הפרטים שנמסרו לו, תחזיר החברה לרוכש תוך 14 יום את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו ויבוטל חיובו, ללא דמי ביטול. ככל שהנכס הגיע לרוכש עליו להעמידו לרשות החברה במקום בו נמסר לו ויודיע על כך לחברה.

בביטול בשל טעמים אחרים, תחזיר החברה לרוכש תוך 14 יום את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו ויבוטל חיובו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס או 100 ₪- לפי הנמוך מביניהם. ככל שהנכס הגיע לרוכש עליו להעמידו לרשות החברה במקום העסק ויודיע על כך לחברה.

החברה רשאית לתבוע נזקיה בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

ככל שיבקש הרוכש כי ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ תוביל חזרה את המוצר המוחזר, בין אם המוצר הגיע לידיו ובין אם המוצר נמצא בדרכו אליו, יישא הרוכש בעלות הובלת המוצר כאמור וזאת על פי עלויות ההובלה המקובלות ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ.

כמו כן לא יוחזר מוצר שאריזתו הושחתה, שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון. תנאים נוספים: אין החלפה / החזרת מוצר שנחתך או הותאם לפי מידה. אין החלפה / החזרת מוצרים פסידים (נורת חשמל, סוללה, ראש דיו וכו’)

 תשלום:

חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי בד בבד עם ביצוע ההזמנה לרכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף לאישור חברת האשראי, בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית.על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

כל המחירים המוצגים באתר ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ כוללים מע”מ. המחירים אינם כוללים הוצאות הובלה והתקנה, וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן.

הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהתשלום באמצעות כרטיס אשראי מאובטח ופרטי כרטיס האשראי לא נשמרים במערכת ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ לאחר ביצוע הרכישה על ידי הלקוח. מובהר, כי מחירי המוצרים המוצגים באתר, והמחייבים את הרוכש, עשויים להיות שונים מהמחירים המוצגים בחנויות ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ והרוכש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה בדבר אי התאמה, אם וככל שתהייה.

אחריות ושירות:

כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש.

בהעדר אחריות של היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות חברת ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ תהיה האחראית הבלעדית למוצרים (במסגרת תעודת האחריות המקורית) ובלבד שנעשה שימוש סביר במוצר.

אספקת/הובלות המוצרים:

ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ תדאג לספק כל מוצר הנרכש על מבצע הפעולה באתר, לכתובת בישראל (בכפוף לאמור בסעיף 38 (4) לעיל) שהוקלדה בעת הרכישה. מבצע הפעולה יכול לבחור באופציה של איסוף עצמי  מתוך הסניפים הפרוסים בארץ והמנויים באתר, וזאת ללא כל עלות בגין המשלוח, ההזמנה תסופק עד 10 ימי עסקים, מותנה בכך שהמוצר מצוי במלאי של אותם סניפים. ככל וקיים צורך לנייד המוצר מסניף אחר, יתארך מועד האספקה של 14 ימי עסקים בהתאמה ויתווסף לו הזמן הסביר הנדרש לביצוע הניוד. מבצע הפעולה יכול לבחור באופציה של משלוח, אשר יסופק עד 10 ימי עסקים.

 

חברת השליחויות מגיעה לכל חלקי הארץ, כולל יישובים מרוחקים ויישובים מעבר לקו הירוקלתשומת לבך, ההגעה לאזורים החריגים כרוכה במשך שינוע ארוך מהרגיל. אזורים חריגים הנם: יישובי רמת הגולן וגבול הצפון, יישובי בקעת הירדן, יישובים מעבר לקו הירוק, יישובי עוטף עזה, יישובי הערבה, אילת וים המלח, בתי חולים, משרדי ממשלה ואוניברסיטאות.

אין ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ תיהיה אחראית על עיקוביים פנימיים שעלולים להיווצר אצל חברות השילוח ובמחסנים שלהם, לפעמים נוצרים עיקובים שאינם בשליטתה של ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ ותעשה ככל הניתן על מנת לזרז את הגעת החבילה אל הלקוח (זאת ובמידה והלקוח עידכן במהירות האפשרית דרך הודעה אלקטרונית או בשיחת טלפון לאחר שעברו ממוצע ימי האספקה המופיעים באתר למוצרים).

חומרים מסוכנים, אשר ניתנים לרכישה דרך האתר, לא יסופקו לכתובת בישראל שהוקלדה בעת הרכישה, והאיסוף יעשה על ידי הרוכש, בכוחות עצמו, בסניף הקרוב למקום מגוריו.

ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.

ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. בהעדר מעלית, משלוחים מעל 20 ק”ג יסופקו ללקוח רק עד למקום הכניסה לבניין, והשליח לא יעלה את המוצרים עד לדירה.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בסעיף 70 לעיל או בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

בעת אספקת המוצר, רשאית ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ שומרת על זכותה לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הינו המחיר המפורסם במועד השלמת תהליך ההזמנה.

יובהר, כי דמי המשלוח עשויים להיות שונים ממוצר למוצר וייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בהתאם למשקלם.

תעודת ההזמנה של המוצר תועבר אל הלקוח על ידי הודעת אימייל לכתובת האלקטרונית שאליה הוזנה בעת רכישת המוצר דרך האתר.

תנאים נוספים:

ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ.

המידע וההמלצות הניתנים באתר, לדוגמה המלצות בנושא המכונאות והרכב, משקפים את עמדת ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ בלבד, קיימת האפשרות לריבוי דעות בעניינים אלה. משתמש מקבל על עצמו את האחריות לשימוש במידע ובהמלצות המופיעים באתר, ומוותר על כל תביעה כלפי ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ

 

תקתוק בכל הכרוך ונובע מכך.

מידע המופיע באתר לגבי מוצרים שאינם מיוצרים על ידי ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ, נמסר על ידי יצרני אותם מוצרים ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ אינה מאמתת מידע זה בעת פרסומו באתר. ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ לא תישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה, טעות או מצג שווא במידע שקיבלה כאמור.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכן כי יהיו הבדלים בין המוצרים לבין תמונותיהם. ולמשתמש לא תהיה תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

במידה שיתברר לג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, לפי העניין, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני לוגו הנם בבעלותה הבלעדית של ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים אלה ללא קבלת אישור ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ בכתב ומראש.

בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

אין בהצגת המוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם.

רישומי המחשב של ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר או בדוא”ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ אינה אחראית על פעילותו התקינה של האתר, ועל אבטחת המידע באתר, על אף שתפעל לשם כך. למשתמש לא תהיה כל תביעה הכרוכה ונובעת מכך.

פרטיות ואבטחת מידע:

ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ עושה כל הניתן על מנת להגן על פרטיות לקוחותיה.

במסגרת זו, לא מועבר מידע רגיש הקשור ללקוחותיה וחשבונותיהם לידי צדדים שלישיים וכן לא נאגר מידע על אמצעי התשלום, מספר החשבון ופרטי כרטיסי אשראי ובכך נמנעת האפשרות של צד שלישי להגיע לפרטי כרטיסי האשראי. הפרטים מועברים ישירות לאתר מאובטח של חברת הסליקה .

לא נעשה שימוש בכתובת הדוא”ל של הלקוח ללא הסכמתו.

ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ מתחייבת לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 ותיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ”ב-1982.

ג’וזף ייבוא ושיווק אביזרי רכב בע”מ רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.

 

המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים כאמור תעשה על פי החלטתו במידה ויחליט לרכוש מוצר הניתן לרכישה באתר.